การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์

เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2565

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานบริการข้อมูล
ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
264/2 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 074-613-127 ต่อ 111