1. ข้อมูลการฉีดวัคซีน หรือ ข้อมูลผลตรวจโควิด-19
    ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีน ฉีดครบ 2 เข็ม หรือ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเข้าร่วมงาน
การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ชื่อ
นามสกุล
อายุ
เบอร์โทรศัพท์
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
ประเภทผู้เข้าร่วมงาน
ข้อมูลการฉีดวัคซีน
วันที่เข้าร่วมงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
อาหาร
ยกเลิก