ปีงบประมาณ 2565 กระทรวงฯ มีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลมีการติดตั้ง His Gateway จึงขอความร่วมมือให้ทุกโรงพยาบาลได้เร่งดำเนินการฯ....ส่งข่าวโดย...ศูนย์ ICT