สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2565
Lights

ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอตลอดถึงผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และ นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการฯ

Lights
Lights

Lights
Lights

แหล่งข่าวโดย: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ผู้ส่งข่าว: นายธวัชชัย อรุณรัตน์
จำนวนผู้เปิดอ่าน: 400 ครั้ง