จังหวัดพัทลุงจัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์
Lights

วันนี้ (วันที่ 20 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. จังหวัดพัทลุงจัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 "กัญชา เพื่อประชาชน" ณ ห้องราชพฤกษ์ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2565 - 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

Lights
Lights

Lights
Lights

แหล่งข่าวโดย: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ผู้ส่งข่าว: นายธวัชชัย อรุณรัตน์
จำนวนผู้เปิดอ่าน: 150 ครั้ง